Lĩnh vực dịch vụ của Trust Tech

Trust Tech giới thiệu những kỹ sư đã được trang bị sẵn "năng lực kỹ thuật",
"năng lực giao tiếp", "năng lực bắt nhịp công việc", với nguyên tắc cơ bản là tuân thủ pháp luật và quy định công ty.

Hình thức hoạt động của ngành phái cử

Ngành dịch vụ nhân lực đảm nhận chức năng kết nối, điều phối nhu cầu giữa doanh nghiệp và cá nhân. Ngành dịch vụ nhân lực có 2 hình thức chủ yếu, bao gồm hình thức "phái cử" - tiếp nhận chỉ thị từ công ty nơi phái cử và thực hiện nghiệp vụ, và hình thức "nhận thầu khoán" - cung cấp thành quả lao động mà không phát sinh chỉ thị trực tiếp từ công ty nơi phái cử. Trust Tech tiến hành hoạt động cả về phái cử và nhận thầu khoán, và tùy theo trường hợp mà chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu trải rộng của khách hàng đối với các hoạt động giới thiệu nhân lực.

Phái cử

Phái cử kỹ thuật

Nhà sản xuất ← Dự án  Nhân viên nhà sản xuất  Chỉ thị công việc (chỉ dẫn) ← Kỹ sư Nhà sản xuất ← Dự án  Nhân viên nhà sản xuất  Chỉ thị công việc (chỉ dẫn) ← Kỹ sư

Kỹ sư của chúng tôi sẽ làm việc dưới hình thức toàn thời gian ở nhà sản xuất. Các chỉ dẫn, v.v… có trong dự án sẽ do người phụ trách của nhà sản xuất đưa ra.


Thầu khoán

Thầu khoán phát triển sản phẩm

Nhà sản xuất ← Dự án Quản lý của công ty chúng tôi *Thành lập văn phòng ký hợp đồng của công ty chúng tôi ngay tại nhà sản xuất ← Kỹ sưNhà sản xuất ← Dự án Quản lý của công ty chúng tôi *Thành lập văn phòng ký hợp đồng của công ty chúng tôi ngay tại nhà sản xuất ← Kỹ sư

Kinh doanh ký hợp đồng là ngành kinh doanh giao ước hoàn thành công việc, không phát sinh mối quan hệ chỉ dẫn giữa nhà sản xuất và nhân viên của công ty chúng tôi. Để có thể hoàn thành dự án theo nhóm thì không chỉ cần kỹ thuật mà cần phải có cả năng lực quản lý về chất lượng, thời hạn, v.v...

Nhận ủy thác phát triển

Nhà sản xuất ← Giao hàng Trung tâm phát triển ← Quản lý của công ty chúng tôiNhà sản xuất ← Giao hàng Trung tâm phát triển ← Quản lý của công ty chúng tôi

Nhận ủy thác phát triển là nhận ủy thác từ nhà sản xuất đặt hàng đối với công việc phát triển sản phẩm hoặc một phần công đoạn sản xuất, và nghiệp vụ nhận ủy thác này được tiến hành tại Trung tâm phát triển của công ty chúng tôi. Việc này đòi hỏi năng lực phát triển cao hơn nghiệp vụ ký hợp đồng.

Dịch vụ phái cử của Trust Tech

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp sản xuất và cơ quan nghiên cứu của Nhật Bản đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, đó là vấn đề lưu chuyển nguồn nhân lực kỹ sư có năng lực, và sự thiếu hụt trầm trọng về số lượng kỹ sư.
Trust Tech cung cấp kỹ sư phái cử phù hợp nhất với nguyện vọng của công ty khách hàng, với nguyên tắc cơ bản là tuân thủ pháp luật và quy định công ty.

01. Toàn bộ kỹ sư là nhân viên chính thức

Ở Trust Tech, các kỹ sư đều được tuyển dụng làm nhân viên chính thức. Bằng cách mang đến cho kỹ sư một môi trường có thể an tâm làm việc, chúng tôi đào tạo được nguồn nhân lực vừa có kỹ thuật cao, vừa có năng lực giao tiếp, có thể đảm bảo tuân thủ các quy định trong kinh doanh.

02. Ổn định chất lượng

Để kỹ sư có thể tích cực nỗ lực hơn trong công việc, chúng tôi áp dụng chế độ đánh giá nhân sự, trong đó ba bên gồm công ty khách hàng, kỹ sư, Trust Tech là một thể thống nhất. Với trọng tâm là trung tâm nghề nghiệp, chúng tôi thực hiện kiểm tra năng lực thông qua việc đạt được mục tiêu cá nhân.

03. Sử dụng cách thức tuyển dụng của công ty chúng tôi

Với cách thức thực hiện tuyển dụng kỹ sư của công ty chúng tôi, khách hàng có thể giảm bớt không chỉ chi phí tuyển nhân viên mà còn giảm được công sức và chi phí thời gian liên quan đến khâu chuẩn bị, xem xét, chẳng hạn như cách thức tuyển nhân viên, cách thức chọn lọc, phỏng vấn.

04. Tuyển dụng với năng lực bắt nhịp công việc

Công ty chúng tôi có cách thức riêng để đánh giá sự thích hợp và năng lực của kỹ sư, nên có thể cung cấp kịp thời nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể đáp ứng nhanh chóng việc tuyển dụng số lượng nhiều.

Trust Tech là "tổ chức của các kỹ sư toàn diện" hàng đầu

Lĩnh vực hoạt động của kỹ sư

Các kỹ sư đảm nhận nhiều vai trò đa dạng khác nhau trong dự án.
Có rất nhiều công đoạn khác nhau từ trước khi sản xuất sản phẩm, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển, tiếp theo là đến thiết kế và phát triển, và công đoạn sau khi đến tay người tiêu dùng, chẳng hạn như quản lý chất lượng sau đó, v.v...
Ở Trust Tech, chúng tôi cùng các kỹ sư và cả công ty sẽ xem xét các yếu tố như kỹ năng, sự thích hợp, định hướng tương lai của từng cá nhân, v.v..., từ đó các bên cùng nhau quyết định nơi làm việc giúp phát huy tốt nhất năng lực từng cá nhân.

Kỹ sư chuyên nghiệp đa dạng của Trust Tech

01. Kỹ sư cơ khí

Có rất nhiều lĩnh vực đa dạng chẳng hạn như sản phẩm gia dụng quen thuộc, xe ô tô, máy móc xây dựng và công nghiệp, thiết bị vận tải, hoặc linh kiện, thiết bị chính xác cấu thành các máy móc đó, v.v… Chúng tôi tham gia vào việc phát triển, thiết kế, sản xuất, và phân đoạn vai trò sẽ bao gồm trong toàn bộ dự án, từ phân tích dữ liệu cho đến bảo dưỡng, quản lý dây chuyền sản xuất.

02. Kỹ sư điện và điện tử

Chúng tôi tham gia vào công việc liên quan đến các thiết bị điện và thiết kế mạch điện được sử dụng cho các thiết bị gia dụng như máy tính, điện thoại di động, ti vi, v.v… Chúng tôi đảm nhận vai trò trải rộng, từ những vật dụng xung quanh, không thể thiếu trong cuộc sống cho đến các dự án được xúc tiến trên phạm vi toàn cầu, chẳng hạn như chất bán dẫn LSI, robot dùng cho ngành công nghiệp, máy bay, phát triển vũ trụ, v.v...

03. Kỹ sư hệ thống thông tin

Thực hiện công việc liên quan đến công nghệ thông tin mạng và máy tính, hay còn được gọi là "hệ thống nhúng". Chúng tôi tham gia vào việc thiết kế và phát triển, xây dựng chương trình, hệ thống, v.v... của các thiết bị điện tử và phần mềm bất kể lớn nhỏ, chẳng hạn như thiết bị điện tử tiêu dùng AV, thiết bị truyền thông, dữ liệu lớn (big data).

04. Kỹ sư hóa học

Chúng tôi vận dụng kiến thức về lĩnh vực hoá học để tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển, tổng hợp, phân tích, kiểm tra và quản lý chất lượng, từ các sản phẩm nhựa, mỹ phẩm cho đến thực phẩm và dược phẩm. Chúng tôi cũng sẽ tham gia vào các dự án làm việc chung với các kỹ thuật viên trong nhiều lĩnh vực như công nghệ sinh học và điện tử, v.v...

05. Kỹ sư thiết bị y tế

Với năng lực cốt lõi là kiến thức và công nghệ về thiết bị công nghiệp và thiết bị chính xác, chúng tôi tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị y tế công nghệ cao, hiệu suất cao hỗ trợ chăm sóc y tế tiên tiến, và các dịch vụ liên quan đi kèm. Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện công việc hướng dẫn để các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ như bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên, v.v... có thể sử dụng thiết bị y tế một cách an toàn, đồng thời thực hiện công việc bảo trì, kiểm tra các thiết bị này.